Paieška:   
Soc.partneriai VšĮ "Tikra mityba"

Kauno r. Garliavos

lopšelis-darželis „Eglutė"

Įmonės kodas 291075210

S. Lozoraičio g. 5A, 53223, Garliava, Kauno rajonas

Telefonai

+370 37 393719

(Raštinės)

+370 37 393718

(Dietistės)

Dėkojame visiems paskyrusiems 1,2 procentus pajamų mokesčių.

Informuojame Jus, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Daugiau informacijos...   
Garliavos lopšelis-darželis Eglutė

Apie mus

Į S T A I G O S  I S T O R I J A


1968 metų rugsėjo pirmą dieną atidarytas Kauno rajono Garliavos I-asis lopšelis – darželis.

2004 m. Kauno rajono Garliavos I-ajam lopšeliui – darželiui patvirtintas  „Eglutės“ vardas.

Nuo 2002 metų įstaiga dalyvauja Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje.

Pirmoji įstaigos vedėja - Elena Marcinkevičienė. 

1980 - 2011 m. įstaigai vadovavo  direktorė Justina Yliuvienė. Nuo 2012 m. -  Neringa Okunienė.

2013 -2014 metais lopšelyje-darželyje "Eglutė" vyko renovacija. 

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. priklauso Sveikos mitybos standarto ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklui.


M I S I J A


Padėti vaikui atskleisti prigimtines galias, pasiruošti ugdymui(si) pradinėje mokykloje.

Pedagoginės veiklos pagrindas – sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko vidinių galių plėtotei, saviraiškai.


V I Z I J A


Moderni mokykla, kurios bendruomenė kartu ugdo kūrybišką ir sveiką asmenybę.

Moderni mokykla – pritaikyti inovatyvūs sprendimai užtikrina vaikų saugumą, praturtina ugdymą(si) ir gerina komunikaciją.

Bendruomenė kartu ugdo – tėvai, mokytojai, specialistai, vadovai, socialiniai partneriai mokydamiesi vieni iš kitų kartu ugdo vaiką ir siekia bendrų tikslų.

Kūrybiška asmenybė – gebanti save išreikšti per įvairias kūrybines veiklas (muziką, vaidybą, dailę, žaidimą), pasitikinti savimi, kritiškai mąstanti, sprendžianti problemas. Sveika asmenybė – savarankiška, nusiteikusi sveikai gyventi.


F I L O S O F I J A


Vaikui užauginti reikia viso kaimo (afrikiečių patarlė). Kiekvienam žmogui svarbu gyventi psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kurioje rastų smagios, įdomios ir auginančios veiklos. Tarpusavio ryšys, pasitikėjimas savimi („aš galiu“) ir kitu („tu gali“) -  didžiausia stiprybė, suteikianti kūrybinių jėgų.

V E R T Y B Ė S


Visa bendruomenė laikosi tam tikrų principų ir bendravimo susitarimų:

  • Bendruomeniškumas – „Labas sakome visiems sutiktiems”.
  • Pozityvumas – „Mūsų šypsena, dėmesys – dovana aplinkiniams“, „STOP!...skleidžiame teigiamas emocijas”.
  • Lygios galimybės  – „Priimame „kitokį“, džiaugiamės ir liūdime kartu“.
  • Atsakomybė – „Pokyčius kuriame pradėdami nuo savęs“.
  • Pasitikėjimas – „Gerbiame vienas kitą“, „Mokomės vieni iš kitų“.


S T R A T E G I N Ė S   K R Y P T Y S


ugdymas(is), sveikatingumas bei saugi ir funkcionali aplinka.  

Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė – IU mokytoja, Lina Adomaitienė (mokytojų atstovas);

Sekretorė – IU mokytoja, Sigita Miliauskienė (mokytojų atstovas);

Nariai – Justina Barauskienė (tėvų atstovas),Garliavos sporto ir kultūros centro režisierė ir renginių organizatorė Zita Butiškytė (bendruomenės atstovė), Garliavos III seniūnaitijos seniūnaitis Vygandas Ulickas (bendruomenės atstovas), Indrė Visockienė (tėvų atstovas).

Prašome paramos, skiriant 1,2% pajamų mokesčio

Dėkojame už paramą lopšeliui – darželiui "Eglutė", kurią Jūs suteikiate  pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos. Kaip naudingai panaudoti gautą paramą deriname su lopšelio-darželio taryba. Apie lėšų panaudojimą informuojame bendruomenę. 

Prašau ir šiais metais skirti savo 1,2% pajamų mokesčio sumos lopšeliui-darželiui "Eglutė"  ir taip prisidėti prie savo vaikų gerovės.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512 02 versija:

  1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.
  2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
  3. Prašymo blankų galite gauti ir užpildyti grupėse

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 291075210

 

 Su pagarba direktorė Neringa Okunienė

Puslapis redaguotas: 2024-04-15