Paieška:   
Informuojame Jus, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Daugiau informacijos...   

Naujienos

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOLKLORO FESTIVALIS „PAUKŠČIUKŲ VESELĖ“

2021 metų kovo – balandžio mėnesiais vyko nuotolinis respublikinis ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų folkloro festivalis „Paukščiukų veselė“, kurį sumanė ir kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo Kauno r. Garliavos lopšelio – darželio „Eglutė“  meninio ugdymo mokytoja Jurgita Momotiukaitė – Ačienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Agnė Sokolova, renginio koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Jankauskienė.

Festivalio tikslas – ugdyti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, skatinant kryptingą laisvalaikio praleidimą bei asmenybės tobulėjimą. Norime pasidžiaugti gausiu dalyvavusių įstaigų skaičiumi, į festivalį įsijungė 35 įstaigos iš skirtingų Lietuvos miestų. Viso pateikta 41 skirtingi ugdytinių pasirodymai, vaikus jiems ruošė net 58 šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei meninio ugdymo mokytojai.  Pasirodymuose gausu skirtingų tarmiškų dainelių, lietuvių liaudies ratelių, paukštelių pamėgdžiojimų bei tarmiškų pasakojimų. Pasidalintuose vaizdo įrašuose galime pastebėti puikią ugdytinių nuotaiką bei išties kūrybiškus pasirodymus. Džiaugiamės, kad į festivalį prisijungę mokytojai ne tik dalinosi savo įstaigos gerąja patirtimi, tačiau ir  noriai peržiūrėjo ir kitų kolegų pasidalintais filmukais, vieni už kitus džiaugėsi, gyrė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisijungusiems prie festivalio ir tikimės, jog dar ne kartą pavyks susiburti bendrai etnokultūrinei veiklai.

Agnė Sokolova, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Vyriausybės nutarimo aktuali redakcija nuo 2021-04-12

2.2.9. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1418, 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27122

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Daugiau informacijos skyriuje "Paslaugos" - mokesčiai

Respublikinė akcija „Ekologiškos Kalėdų dirbtuvėlės“

Savo gamybos eglutės žaisliukai ar šventinės dekoracijos iš gamtinės medžiagos - ne tik tvarus požiūris į gamtą, bet ir daugybė džiugių ir kūrybiškų akimirkų ruošiantis smagiausioms metų šventėms. Pasisemkime puikių idėjų, kurias siūlo akcijos dalyviai.
https://issuu.com/asareikiene/docs/kal_diniai__aisliukai_ir_dekoracijos_i__gamtin_s_m

Švietimo mokslo ministrės kreipimasis

Kvietimas tapti globėjais

Padėka

Dėkojame aplinkos tvarkymo ir medžių priežiūros įmonei Arbora  praturtinusiems mūsų darželio sodą vaismedžiais: pasodintos dvi obelys ir vieną kriaušė.

Sveikiname Mantą Pranskaitį (mokytoja Daiva Kuprėnienė) dainų iliustracijų konkurse, skirtame Europos kalbų dienai paminėti III vietą 3-6 m. amžiaus grupėje. Sveikiname Rusnę Derškevičiūtę (mokytoja Daiva Kuprėnienė) ir Paulą Juškytę (mokytoja Birutė Palienė) tapusiomis šio konkurso lauretėmis.

COVID-19 LIGOS VALDYMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Žemės ūkio ministerijos padėka

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“ apdovanotas už vaikų maitinimą ekologiškais ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintais produktais.

Paskaitykite

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/vaiku-maitinimo-laimejimas/

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui.

Nuo 2020-09-01 priešmokyklinukai gaus nemokamus pietus bendra tvarka nevertinant pajamų.

Prašau visus kreiptis į savo seniūniją ir parašyti prašymą dėl nemokamų vaikų pietų. 

Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Rekomendacijas „Kaip kalbėti su vaikais krizės
situacijoje ir kaip jiems padėti“, skirtas tėvams (globėjams,
rūpintojams) bei kitiems suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais.

https://youtu.be/Fy-yDjP0Bh8

www.tevyste.lt
www.ugdykimekartu.lt
www.ugdykim.lt

Pažiūrėkite kartu su vaikais

Puslapis redaguotas: 2021-04-29