Paieška:   

Kauno rajono Garliavos lopšelis-darželis "EGLUTĖ"

Įmonės kodas 291075210

S. Lozoraičio g. 5A, LT-53222, Garliava, Kauno rajonas

Telefonai

(37) 393719 (sekretorės,direktorės)

(37) 393718

(visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)

Informuojame Jus, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Daugiau informacijos...   

Dienotvarkė

Laikas

Veikla

7.30-8.30

Pasisveikiname, žaidžiame, darome rytinę mankštą.

8.30-9.00

Ruošiamės pusryčiams, pusryčiaujame (pagal maisto išdavimo grafiką).

9.00-12.00 (10.00-11.00)

Mokomės žaisdami - veiklos grupėje ar lauke pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (Valgome vaisius).

 Veiklos pagal sudarytą tvarkaraščius:

 • Veiklos su meninio ugdymo (muzikos, dailės) mokytoju;
 • Kūno kultūra 
 • Psichologo užsiėmimai
 • Logopedinės pratybos

12.00-13.00

Ruošiamės pietums, pietaujame (pagal maisto išdavimo grafiką)

13.00-15.00

Gulamės į loveles, klausomės pasakos/lopšinių,  ilsimės.

15.00-16.00

Žaidžiame grupėje,  mokomės pažinti save ir kitus (Kimochi valandėlės), švenčiame gimtadienius, sportuojame.

15.30-16.10

Ruošiamės vakarienei, vakarieniaujame (pagal maisto išdavimo grafiką)

16.00-18.00

Žaidžiame savarankiškai grupėje ar lauke, atsisveikiname.

 

Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo programa

 Garliavos lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo programa

„Vaikystės takeliu vedini “

Tikslas:
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat tautinius, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai:

 1. sukurti ugdomąją aplinką, kuri skatintų vaiką žaisti, veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti;
 2. siekti sėkmingos vaiko socializacijos;
 3. stiprinti vaiko sveikatą, skatinti sveiką gyvenimo būdą, formuoti ekologinio ugdymo pradmenis;
 4. sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, kūrybiškumui ir meninių gebėjimų ugdymui;
 5. puoselėti vaiko tautines, patriotines ir pilietines vertybes;
 6. aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su šeimomis.

   

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

Tikslas:
laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje

Ugdomos penkios pagrindinės kompetencijos.

 • Socialinė kompetencija:

1.  vaikai skatinami bendrai kurti ir laikytis grupės taisyklių;
2.  vaikui padedama susivokti savyje, sudaromos sąlygos  atsiskleisti, skatinamas jo individualumas;
3.  skatinama savarankiškai spręsti iškilusias problemas;
4.  ugdomas gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiais.

 

 • Komunikavimo kompetencija:

1.  ugdomi vaikų gebėjimai reikšti mintis, jausmus, nuotaikas, savo nuomonę, pasakoti patirtus įspūdžius;
2.  ugdoma sakytinė vaiko kalba pasakojant, deklamuojant, imituojant, vaidinant;
3.  skatinamas domėjimasis grafiniais simboliais (kopijuojant, štampuojant, rašant, piešiant, tapant,  lipdant, karpant);
4.  žadinamas vaiko domėjimasis knygomis, poreikis skaityti, kurti, mylėti knygas, girdėti ir klausytis įvairių pasakų ir kūrinių.

 

 • Sveikatos saugojimo kompetencija:

1. formuojami sveikos mitybos pradmenys;
2. suteikiama žinių apie žmogaus kūno sandarą bei  priežiūrą, skatinama vaikus laikytis asmens higienos taisyklių;
3.  suteikiamas žinių apie ligas, jų profilaktiką, aplinkos poveikį sveikatai;
4.  sudarytomos sąlygos judriai, aktyviai veiklai.

 

 • Pažinimo kompetencija:

1. skatinamas vaikų domėjimasis aplinka, žmonėmis, jų sukurtais daiktais, gyvūnais, augalais, gamtos reiškiniais;
2. sudaromos sąlygos  tyrinėti, eksperimentuoti,ieškoti informacijos;
3. lavinami vaiko mąstymas, atmintis, vaizduotė.

 

 • Meninė kompetencija:

1.  sudaromos sąlygos plėsti ir kaupti meninės veiklos (muzikos, dailės, teatro, šokio) patirtį panaudojant įvairias meno priemones, medžiagas, technikas;
2.  žadinama teigiama nuostata meninei veiklai, išgyvenant kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą.
3.  skatinama improvizuoti, save išreikšti meno kalba.

Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Programos tikslas yra padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programą „Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė bei tarptautiniu mastu koordinuoja organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone. Jiems priklauso programų autorių teisės.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdieninius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ir priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.

Programoje gali dalyvauti vaikai, turintys ne mažiau kaip 5 metus. Programa „Zipio draugai“ trunka 24 savaites - kiekvieną savaitę organizuojama vaikams  45 minučių valandėlė. Valandėles veda tik programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgiję priešmokyklinės vaikų grupės pedagogai.

Programa sukurta pagal šešių pasakojimų rinkinį, pavadintą „Zipio draugai“. Vaikams skaitoma ir diskutuojama temomis: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“ „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“.

Pagrindinis šių pasakojimų veikėjas Zipis yra vabzdys (gyvalazdė). Jis draugauja su dvyniais broliuku ir sesute bei jų draugais. Pasakojimų veikėjai susiduria su mažiesiems pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienišumo jausmu, skriaudimu, priekabiavimu, reagavimu į pokyčius ir netektis, situacijomis, kai reikia viską pradėti iš naujo. Per valandėles pedagogas perskaito pasakojimą ir kviečia vaikus aktyviai įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, žaidimus ir piešimą. Šių valandėlių tikslas – padėti vaikams išnagrinėti ir suprasti savo jausmus bei elgesį. Programa „Zipio draugai“ ir ją įgyvendinantis pedagogas nenurodinėja vaikui, ką konkrečiai daryti. Nesako jam: ,,Šis sprendimas yra geras, o anas – blogas.“ Vietoje to vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys. Programoje jie raginami naudotis auksine taisykle: gera išeitis yra ta, kuri padeda pasijusti geriau ir nekenkia aplinkiniams.

Vertinimas „Programos „Zipio draugai“ įtaka vaiko adaptacijai mokykloje“ parodė, kad programoje paskutiniais darželio lankymo metais dalyvavę vaikai lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos, greičiau susirado draugų, turėjo mažiau problemų ir atkakliau siekė jas įveikti, atviriau kalbėjosi su tėvais, nevengė kreiptis pagalbos namuose ir mokykloje, stengėsi padėti kitiems, geriau jautėsi.                                            

                                                Parengė: direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Jankauskienė

 

Ikimokyklinėse grupėse įgyvendinama socialinio – emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“

Ši programa yra paremta tyrimų duomenimis teigiančiais, jog pradėjus instrukcinius socialinių, emocinių ir elgesio įgūdžių mokymus jauname amžiuje, yra daroma pozityvi įtaka vaikų problemų sprendimui ir bendravimui su bendraamžiais vėliau gyvenime. Jūsų vaikas išmoks kaip atpažinti ir valdyti emocijas, rūpintis ir padėti kitiems, kurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir suvaldyti sudėtingas situacijas konstruktyviai.

 

Kimočių programa yra sudaryta iš trijų dalių, kuriose yra mokoma skirtingų įgūdžių. 

Jūsų vaikas bus supažindintas su septyniais Kimočių personažais. Kiekvienas personažas turi skirtingą asmenybę ir temperamentą, visai kaip ir vaikai!  Kiekvienas personažas turi mėgstamiausią maistą, skaičių ir spalvą. Bet svarbiausia – jie turi jausmus, kurie nusako jų asmenybes ir elgesį. Kimočių pamokėlėse jūsų vaikas išmoks emocinio žodyno ir paprastų strategijų kaip išspręsti sudėtingas socialines situacijas.

 

Truputi vėliau susitelksime ties Kimočių bendravimo raktais. Šie raktai yra programos šerdis. Jie suteiks bendravimo įrankius, kurie padės jūsų vaikui išmokti, kaip atvirai išklausyti, teisingai pasirinkti, noriai kalbėti pagarbiu ir atsakingu būdu ir būti atviriems derantis dėl problemų.

 

Paskutinėje dalyje kalbėsime apie įvairius jausmus. Labiausiai pabrėšime kaip jūsų vaikui išmokti valdyti ir išreikšti svarbius jausmus pozityviu būdu. Jūsų vaikas išmoks bendravimo įrankių, kuriuos galės naudoti pradinėje mokykloje ir kitur.

 

Mes labai džiaugiamės ir viliamės sukurti stiprų ryšį tarp namų ir darželio. Mes taip pat trokštame išgirsti kaip jūsų vaikas naudoja pozityvius įgūdžius ir įpročius išreikšti jausmams ir atjausti kitus.

 

Kimočių valandėles 2-3 kartus per savaitę organizuoja  grupių mokytojos.

Šią programą Lietuvoje atstovauja www.edukaciniai.lt, UAB UZU.

Parengė pavaduotoja ugdymui Danutė Jankauskienė

Edukacinės aplinkos

Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2014 m. baigti įstaigos renovacijos ir modernizacijos darbai. Teritorija saugi, aptverta nauja tvora. Pasitelkiant darbuotojų kūrybiškumą, tėvų savanorišką veiklą, užsienio patirtį bei tikslingai planuojant lėšas ir bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe kuriamos įvairios vidaus ir išorės edukacinės erdvės, kuriomis naudojasi ugdytiniai, vietos bendruomenė.

Lauko erdvės

Buvimas lauke svarbus vaiko grūdinimui(si)  ir ugdymui(si). 

Vaikų veiklos organizuojamos įvairiose edukacinėse lauko erdvėse, kurias nuolat tobuliname.

Patys mažiausieji dažnai žaidžia  "Nykštukų slėnyje", kuriame yra čiuožyklų kalnelis, pievelė po stogu, "Virtuvėlė", labirintas.

"Sveikatos centre" vaikai vaikšto  "Basakojų kilimu", ilsisi pušų šešėlyje, lankosi "Lauko bibliotekoje".

"Smėlio laboratorija"  -  tai vieta, kur vaikai tampa  statybininkais, menininkais, inžinierias ir t.t.

„Teatrinė erdvė" skirta vaikų meninei raiškai.

Muzikinėje pievelėje“  vaikai groja perkusiniais lauko muzikos instrumentais.

„Paspirtukų trasoje"  - važinėjasi mašinėlėmis, dviratukais, paspirtukais ir susipažįsta su pagrindinėmis saugaus eismo taisyklėmis.

„Žaidimai ant asfalto“ - judrių žaidimų vieta.

„Sodas-daržas“ - tyrinėmų, pojūčių lavinimo vieta.

„Pasakų miškas“ -  pažintinei, judriai veiklai. Vaikai išgirdę   l.l .pasaką „Eglė žalčių karalienė“, miške randa  visus pasakoje minimus medžius. Kalneliai  ypač vaikų mėgstami žiemos metu.

"Sporto aikštelėje" - sportuojama, žaidžiamas futboliukas, čiuožiama "Tarzano" taku.

"Mokyklėlė po beržu" skirta pažintinei praktinei vaikų veiklai.

Vidaus erdvės

 • Salė - erdvė, kurioje vaikai sportuoja, pramogauja.
 • Logopedo kabinetas
 • Psichologo kabinetas
 •  „Prie akvariumo“ - pažintinė - relaksacinė erdvė bendruomenės nariams. 
 •  Sukurtos modernios erdvės grupėse: interaktyvi lenta priešmokyklinė grupėje, interaktyvios grindys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, projektoriai, šviesos stalai,  modernūs konstruktoriai, stalo žaidimai,  ir kt.

Apie šventes

Norėčiau pasamprotauti, kas yra šventė? Paklausus vaikų, mes išgirstume atsakymą "Mano gimimo diena". Jei klaustume žiemos laikotarpiu, vaikai dar prisimintų Kalėdų ar Naujų metų šventę. Dažnai girdžiu, kad tėveliai darželio veiklą vertina pagal tai, kiek ir kokios vaikams organizuojamos šventės, pramogos. Taigi, reiktų suprasti, kad darželio pagrindinė funkcija - vaiko ugdymas(is), o šventė, pramogos  - tik viena iš ugdymo formų, telkianti bendruomenę, teikianti vaikui ir kitiems dalyviams gerų emocijų, skatinanti bendravimą, tradicijų puoselėjimą, aplinkos stebėjimą ir pan. Vaiko asmenybės formavimas sudėtingas ir daugialypis procesas, kur labai svarbu vaiko kasdieninė veikla, dienos režimas, šeimos ir pedagogų bendradarbiavimas ir daug kitų komponentų.

Jei panagrinėtume žodžio "šventė" prasmę, greičiausiai pastebėtume, kad šio žodžio šaknis sutampa su žodžio "šventas" šaknimi.  Vadinasi, pati šventė turėtų turėti šventumo atspalvį, tai yra kiekviena šventė turi turėti prasmę, vertybinį pamatą. Švenčiame valstybines, religines, asmenines šventes, tačiau ar suvokiame patys ir ar sugebame savo vaikams perteiti tų švenčių šventumą? Vis dažniau Kalėdos gretinamos su brangių dovanų gausa, Kovo 11-toji - su poilsio diena, kada nereikia į darbą ir pan.  Einame paprasčiausiu keliu. Paprasčiausiu keliu link parduotuvės, kur išmanūs prekybininkai žino ko ir kada mums reikia. Ruošiate vaikui gimtadienį - prašau, gimtadienio kepuraitės, laukiate Kalėdų - prašau, žaislai eglutei, karnavaliniai kostiumai   vaikams. Išsirinkai, sumokėjai ir šventei jau pasiruošęs. Ugdant mažuosius, manau, labai svarbu, kad darželyje šventes švęstume įprasmindami šventės laukimo, pasiruošimo momentus, išgyvendami bendrumo jasusmą.  Vaikai, tėvai, auklėtojos, kiti darbuotojai - visi, kurie kartu švęs, turi kartu ir ruoštis šventei, pagalvoti, kam skirta ši šventė, ką galėtume pradžiuginti, o gal reiktų šventės metu kažkam  padėkoti? Mes, suaugusieji, dažnai ignoruojame vaikus manydami, kad tik mes, suaugusieji, žinome, kaip reikia organizuoti šventę, kad viską galime greičiau ir geriau padaryti, kai nesimaišo vaikai -  papuošiame aplinką, sugalvojame scenarijų, pasakome vaikams kada jie turi džiaugtis.  Labai gaila, kad dar yra tėvų, kurie šventę supranta kaip vaikų pasirodymą, koncertą tėvams. Norėčiau pažiūrėti, kuris iš šių tėvelių jaučiasi labai laimingas rengdamas ataskaitą viršininkui ir viešai ją pristatydamas? Ar ne taip jaučiasi auklėtojos, vaikai (žinoma yra vaikų, kuriems patinka būti visų dėmesio centre) stovėdami prieš sėdinčius tėvelius, kurie, įsikibę į foto aparatus ar kameras, stengiasi užfiksuoti, kokia graži jų atžala. Džiugu, kad keičiasi ne tik mūsų, pedagogų, bet ir tėvelių požiūris į šventę.

Pramogos nepriklauso nuo kalendoriaus. Jos pagrindinis tikslas išgyventi džiugių emocijų. Planuodamos ugdomąją veiklą, pakalbinome priešmokyklinio amžiaus vaikus. Mes paklausėme, kokių pramogų jie norėtų.  Vaikai siūlė surengti "nykštukų šventę", "daryti atrakcijonus", "žaisti prajuokink mane", "cirką", "balių lauke su sausainiais" ir k.t. Taigi turime puikių idėjų, tad  judėkime pirmyn. 

Direktorė Neringa Okunienė

Tėvai - ugdytojai

Puslapis redaguotas: 2022-09-14