Paieška:   

Vaikų priėmimas

Informuojame, kad patvirtinti priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašai Tėvai (globėjai)apie vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą informuojami Jų prašyme nurodytu informavimo būdų.

Gavus švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą prašome, per nustatyta10 darbo dienų laikotarpį atvykti į Švietimo įstaigą ir pasirašyti sutartį.Jeigu, negalite pasirašyti sutarties per nustatytą laikotarpį dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykimo), apie tai turite pranešti Švietimo įstaigos vadovui raštu (elektroniniu arba registruotu laišku) ir informuoti apie Švietimo įstaigos lankymo pradžią bei dokumentų pateikimo datą.


Nepasirašius sutarties, nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų per nurodytą laikotarpį sutartis nebus sudaryta – vaikas neteks vietos švietimo įstaigoje. Vaiko vieta priimamų vaikų sąraše ir laukiančių vaikų sąrašuose nebus išsaugota.


Primename, kad sudarius sutartį ir vaiką priėmus į pirmą pageidaujamą įstaigą (I pasirinkimą), vaikas automatiškai bus išbraukiamas iš antros pageidaujamos įstaigos (II pasirinkimo) pageidaujančių lankyti vaikų sąrašo.

Dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Siekiant užtikrinti privalomo priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą 2011 metais gimusiems, Kauno rajone registruotiems ir iki šiol ikimokyklinių įstaigų nelankantiems vaikams, prašome tėvus (globėjus) iki 2018 m. gegužės15 d. teikti prašymus ikimokyklinių ugdymo įstaigų arba bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių priešmokyklinio ugdymo grupes, direktoriams.

Prieš pradedant vaikui lankyti  darželį, turi pasiruošti visa šeima. Paskaitykite...