Paieška:   

Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tvarka

Garliavos lopšelio- darželio „Eglutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Konfidencialumo pasižadėjimas (pedagogams)